Støtte til lokale projekter

Fodby lokalråd modtager en gang imellem en forespørgsel om et økonomisk tilskud til en lokal aktivitet. Vi har ikke mange penge, men vil gerne i det omfang vi kan, støtte op om de lokale aktiviteter der er, om det er engangsaktiviteter eller faste aktiviteter betyder ikke så meget. Har du/I en aktivitet i vil søge lidt penge til, er I velkomne til at sende en ansøgning med en kort beskrivelse & angivelse af kontaktperson til: kontakt@fodbylokalraad.dk

Vi vil tage ansøgningen op på det først komne lokalrådsmøde.

Liste over allerede støttede aktiviteter:

Dagpleje Firkløveret støttet med 1000 kr til Zoo tur.                                                        Firkløver takkebrev zoo tur 18.06.2014

Arkiv gruppen støttet med 2000 kr. til indkøb af kuverter til opbevaring af arkivmateriale.

Fodby GF støttet med 11.000 kr. til indkøb af 2 stk. mini fodboldmål. Desværre blev holdet nedlagt og målene er nu opbevaret i Sognegården til fremtidig brug i forbindelse med etablering af samværshaven.