Aktiviteter

Alle lokale kræfter kan få vist et arrangement i kalenderen, mail til kontakt@fodbylokalraad.dk, med en kort beskrivelse af arrangementet, samt tid & sted.

Lokalrådet arbejder i øjeblikket med følgende emner:

Lokalrådenes indflydelse & fremtid

Vedligeholdelse af veje i & omkring Fodby.

Lugtgener ved Saltø Gods, Henvendelse til NK, Forpagter & Saltø er afsendt.

Vindmøller ved Saltø, der er oprettet en arbejdsgrupppe under lokalrådet.

Skolepolitik, Næstved kommune er igang med at udarbejde ny skolepolitik, pga. skolereformen er arbejdet dog udskudt, lokalrådene har arbejdet for at komme med i udarbejdelsen.

Kollektiv trafik, vi har et bestyrelsesmedlem med i en arbejdsgruppe under Næstved Kommune

Sammenlægning af valgsteder, høringssvar er indsendt d. 21 maj 2013

Samværshaven ved Fodby sognegård, arbejdsgruppe under lokalrådet afventer byggetilladelse.

Hjemmesiden, bliver opdateret løbende (når der er tid)