Foreløbig dagsorden for bestyrelsesmøde d. 7/1-2014

Foreløbig dagsorden for åbent bestyrelsesmøde i Fodby Sognegård d. 7/1-2014 kl. 19.

Det vil være muligt at få punkter på dagsordenen på dagen pga. kort indkaldelsesfrist. Ellers på mail kontakt@fodbylokalraad.dk

1: Dagsorden, revidering

2: Referat fra 0511-2013. Flemming, Kasper

3: Økonomi. Per

4: Samværshaven, Opdatering. Kasper

5: Vindmøller ved Saltø. Vindmølle gruppen

6: Lugtgener ved Saltø. Opdatering v Kasper

7: Forskønnelsespris. Rammer og tidligere begrundelser

8: NK

8a: Læserbrev NK fra lokalrådene. Kasper

8b: Støtte til nedrivning af boliger. Kasper

8c: Lokaldemokratiudvalg. Kasper

8d: Landdistrikspulje. Kasper

8e: Skolepolitik. Kasper

8f: Formandsmøde lokaldemokratiudvalget. Kasper

8g: Kollektiv trafik. Per P

9: Digital postkasse ?. Kasper

10: Vedligeholdelse af fortorve Fodby.

11: Gadekær Fodby. Kasper

12: Vedligeholdelse af Katrinelundsvej. Flemming

13: Kontakt til Margreteskolen. Ivan

14: Kort nyt fra, Fodby GF, Menighedsråd, Forsamlingshus

15: Generalforsamling, på valg er: Ivan, Jørgen, Flemming, genvalg ?

16: Fodnoten, indlæg, deadline udgivelse, tryk. Kasper

17: Sammenlægning af Fodnoten & Kirkeblad status. Palle, Kasper

18: Evt.