Borgermøde vedr. samværshaven ved Fodby Sognegård

Kære alle.

Så er gruppen der har arbejdet med samværshaven kommet et stort stykke videre. Der er ankommet materialer til etape 1. I den forbindelse vil arbejdsgruppen gerne invitere alle interesserede til et borgermøde, hvor man kan se de endelige planer og tidsplanen for projektet vil blive fremlagt.

Borgermødet vil blive afholdt Mandag d. 9 Marts 2015 kl. 19 i Sognegården. Der vil være kaffe/te under mødet.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til arbejdsopgaverne i den udstrækning man har tid & mulighed for det. Om det er 2 timer eller en hel dag er ikke så vigtigt, bare man har lyst til at hjælpe, så det kan blive et fælles projekt for hele området, ligesom der vil være opgaver der kræver lidt muskler, opgaver der kræver lidt tålmodighed eller opgaver der kræver gode smagsløg.

Foreløbige arbejdsdage er planlagt til 2. & 3. April 2015.

Lokalrådet vil under arbejdsdagene sørge for mad & drikkelse.

Vi håber at rigtig mange vil møde op og høre om projektet.