Bormester Carsen Rasmussen besøger Bistrup den 28. februar 2015 kl. 12:30

Bogmester Carsten Rasmussen har sagt ja tak til den invitation vindmøllegruppen har sendt. Se invitationen under Vindmøller ved Saltø Gods

Det er planen at vi mødes ved gadekæret

Vi har fået dette svar:

Kære Frank Holm
Tak for din mail. Det vil jeg meget gerne. Tidspunktet på dagen er ikke så godt.
Jeg har velkomst for nye borgere kl. 11.00-12.00 på Rådhuset.
Kan vi mødes ved gadekæret kl. 12.30 ?

Jeg vil også sende din invitation ud til hele byrådet, når vi er enig om tidspunktet.

Venlig hilsen
Borgemester
Carsten Rasmussen