Dagsorden for bestyrelsesmøde 20 Maj 2013

Foreløbig dagsorden for ikke offentligt bestyrelsesmøde d. 20 Maj 2013

1: Konstituering

2: Referater, sidste bestyrelsesmøde, generalforsamling

3: Økonomi

4: Fremtidige møder, åbne/lukkede, faste mødedatoer, fast mødested feks. sognegården ?

5: Offentlig transport ( Per )

6: Næstved kommune

6A: Lukning af valgsteder

6B: Budget for NK 2014

6C: Nye skove ved Ladby & Fælleseje

7: Stormøde d. 8/6

8: Dyves Bro, invitation ??

9: Hjemmeside, opdatering med referater, links og andet godt.

10: Samværshaven

11: Næstvedsiden.dk

12: Ansøgning om midler til arkivgruppen

13: Bistrup vandværk

14: Nyt fra Menighedsråd, Fodby GF, Forsamlingshus, Beboerforening.

15: Evt.