Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4 marts 2014

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde d. 4. marts 2014 kl. 19.00 i Fodby Sognegård. Punkter til dagsordenen kan blive sat på under punkt 1.

1. Revidering af dagsorden

2. Referat bestyrelsesmøde & generalforsamling

3. Konstituering

4. Evaluering generalforsamling

5. Økonomi, Per

6. Vindmøller ved Saltø, opdatering Kasper

7. Næstved Kommune

7a. Kalkungødning på Saltø, Kasper & Per

7b. Skolepolitik, Kasper

7c. Fortorve & Veje, Flemming

8. Samværshaven, opdatering Kasper

9. Evt.

Nye punkter kan blive sat på dagsordenen ved at maile til kontakt@fodbylokalraad.dk eller ved at møde op i Sognegården.