Dagsorden til Lokalrådsmøde d. 4/11-2014

Hermed foreløbig dagsorden til lokalrådsmøde Tirsdag d. 4/11-2014 kl. 19 i Fodby Sognegård. Dagsorden opdateres ved starten af mødet med nye emner.

1. Opdatering af dagsorden

2. Referater fra seneste lokalråds møder

3. Økonomi, Per

4. Vindmøller ved Saltø, Opdatering fra vindmølle gruppen ?

5. Sognebladet, Kasper & Palle

6. Stormøde, Kasper

7. Kollektiv trafik, Per

8. Nødråb fra Bankoforening i forsamlingshuset, Palle

9. Samværshave opdatering, Karsten, Kasper

10. Møde med politi, Kasper

11. Udkast til skiltevejledning

12. Skolestruktur

13. Oplæg til samarbejde vedr. affald, Kasper

14. Landsby pedeller

15. Evt.