Beboerforeningen

Lokalområdet har haft en beboerforening som bl.a. tog sig af kontakten til kommunen. Beboerforeningen stillede forslag om at  nedlægge sig selv på generalforsamlingen d. 25/6-2013, dette blev vedtaget, men da der ikke var nok fremmødte til den ordinære generalforsamling skulle der en ekstraordinær generalforsamling til. På den ekstraordinære generalforsamling blev det endeligt besluttet at nedlægge foreningen efter mange års arbejde for lokalområdet. Foreningens overskydende midler blev givet videre til Lokalrådet, med håbet om at Lokalrådet ville videreføre forskønnelsesprisen.

Forskønnelsesprisen er blevet videreført, du kan læse mere på https://www.fodbylokalraad.dk/om/forskonnelsespris