Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling d. 24 februar 2014

Ordinær generalforsamling for Fodby Lokalråd afholdes i Fodby forsamlingshus Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

4a. Forslag fra vindmøllegruppen om afholdelse af et vindmøllemøde

4b. Forskønnelsesprisen

5. Valg af Lokalråd & suppleanter. På valg er Ivan, Jørgen & Flemming

6. Valg af revisorer

7. evt.

Efter generalforsamlingen vil der bliver serveret smørrebrød.