Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde d. 25. juni 2013

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde d. 25 juni 2013 k. 19

1: Referat fra sidste møde

2: Økonomi

3: Samværshaven, opdatering

4: Næstved kommune

4A: Skolepolitik

4b: Offentlig transport

4c: Forslag til kommuneplan 2013

4d: Klassificering af veje

4e: Sundhedspolitik, høring

4f: Valg til ældrerådet

5: Bistrupby.dk

6: Vindmøller ved Saltø

7: Dyves bro

8: Nyt fra Menighedsråd, Forsamlingshus & Fodby GF

9: Stormøde

10: Logo for lokalrådet ?? brevhoved

11: Hjemmeside

12: Fodnoten, udgivelse deadline, tryk

13:Evt.

 

Forslag til dagsorden kan mailes til kontakt@fodbylokalraad.dk senest d. 23/6-2013