Endelig dagsorden for offentligt bestyrelsesmøde d. 3. september

Endelig dagsorden for offentligt bestyrelsesmøde 3. september 2013 kl. 19 i Fodby sognegård. Punkter til næste bestyrelsesmøde d.  5/11-2013 skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3/11-2013 på kontakt@fodbylokalraad.dk

Dagsorden

1: Referat fra sidste møde

2: Økonomi, Per

3: Samværshaven, opdatering

4: Vindmøller ved Saltø, arbejdsgruppen

4a: Opdatering på arbejdet

4b: Hjemmeside

4c: Kontakt til andre lokalråd

5: Lugtgener fra området ved Bistrup (borger henvendelse)

6: Forskønnelsespris, arbejdsgruppe oprettes

7: Dårlig mobildækning, kan der gøres noget ? (borger henvendelse)

8: Næstved kommune

8A: Sammenlægning af afstemningsteder, afgørelse

8b: Offentlig transport, Per

8c: Mini kommuneplan,

8d: Klassificering af veje, Per

8e: Sundhedspolitik, høring

8f: Klimafestival

8g: Møde d. 26/9 ang. skolereformen

9: Dyves Bro

10: Kontakt til Margretheskole, Ivan ?

11: Nyt fra Menighedsråd, Forsamlingshus & Fodby GF

12: Formandsmøde 7. september

13: Fodnoten & kirkeblad slåes sammen

14: Politiske henvendelser, hvad skal vi gøre ?

15:Evt.