Foreløbig dagsorden til åbent bestyrelsesmøde d. 1/7-2014

Foreløbig dagsorden til åbent bestyrelsesmøde d. 1. juli 2014 kl. 19 i Fodby Sognegård. Alle er velkomne også selvom de bare vil lytte. Denne gang foregår mødet på 1. salen.

Endelig dagsorden laves på mødet.

Dagsorden

1. Referat fra sidste møde

2. Økonomi, Per

2a. Aktivitetstilskud, Kasper, Per

3. Vindmøller ved Saltø, Evaluering møde d. 31 marts 2014, nye møder ?, Mølle gruppen

4. Næstved Kommune

4a. Møde vedr. skolestruktur

5. Ansøgning om tilskud

6. Fodnoten & Kirkeblad