Dagsorden til bestyrelsesmøde 6. maj 2014

Dagsorden for åbent bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014 kl. 19.00 i Fodby Sognegård.

1. Referat bestyrelsesmøde & generalforsamling

2. Konstituering

3. Evaluering generalforsamling

4. Økonomi, Per

4a. Aktivitetstilskud, Kasper, Per

5. Vindmøller ved Saltø, Evaluering møde d. 31 marts 2014, nye møder ?, Mølle gruppen

6. Næstved Kommune

6a. Kalkungødning på Saltø, Kasper & Per

6b. Skolepolitik, orientering Kasper

6c. Fortorve & Veje, Flemming

6d. Kommissorium for lokaldemokratiudvalget

6e. Mærk Næstved, orientering Kasper

6f. Stormøde d. 13 september 2014

7. Samværshaven

7a. Opdatering på arbejdet

7b. Skal der laves en slags undersøgelse blandt borgerne i Fodby & omegn vedr. samværshaven og om der er opbakning til den ?

8. Forskønnelsesprisen

9. Udgivelse af Fodnoten, Palle & Kasper

10. Kollektiv trafik, Per

11. Bistrup vandværk på lokalrådets hjemmeside, Kasper

12. Evt.