Forsøg med borgernært politi

Alle lokalråd i Næstved er inviteret til møde med politiet ang. forsøg med borgernært politi. Vi vil som lokalråd gerne have input til dette møde, som vi kan tage med. Har du/I nogle synspunkter er du/I velkommen til at maile til kontakt@fodbylokalraad.dk.

Se invitationen fra Politiet herunder.

2014-09-09 Forsøg med borgernært politi

Fodby Lokalråd