Generalforsamling 2. marts 2015

Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling som annonceret på de blå sider d. 3. Februar 2015. Generalforsamlingen foregår d. 2 Marts 2015. kl. 19 i Fodby Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelt.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret smørrebrød.