Generalforsamling i Lokalrådet 2013

Dagsorden til generalforsamling for Fodby sogns Lokalråd d. 25 Februar 2013 kl. 19.00 I Fodby Forsamlingshus.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af lokalråd ( Per Persson & Kasper Nielsen er på valg, begge modtager genvalg)

6. Valg af revisor

7. Eventuelt