Bistrup vandværk

Bistrup vandværk forsyner hele Bistrupvej & Bistrupgade samt Møllevænget 2, 4, 9, 13, 19, 20, 21 & Søndervej 34, 40, 42, 43, 44, 48, 52, 58. Ialt er der 46 forbrugere, hvoraf størstedelen af brugerne er andelshavere. Ved arbejde på ledningsnettet vil der blive varslet via mail, så snart vi ved hvornår arbejdet går igang. Ved akutte brud kan der blive lukket uden varsel, hvis det skønnes at yderligere udstrømning af vand kan medføre fare eller vanskeliggøre reparationen.

Er du/I ikke på vandværkets mailliste kan I komme det ved at kontakte formand Kasper Nielsen.

Ved spørgsmål, akutte problemer med vandkvaliteten eller ved ledningsbrud kan følgende personer kontaktes.

  • Formand: Kasper Nielsen, Bistrupvej 8, mobil: 21495955, mail: kasper@kn-el.dk
  • Kasserer, Sven Sørensen, tlf: 55445214

Vedtægter

De senest opdaterede vedtægter kan ses her.

Vedtægter 2010

Afregning

Afregning af vandforbrug foregår via NK-forsynings målerlister, hvor forbrugerne indberetter pr. 30. september hvert år. Disse lister er grundlaget for vores afregning af vandforbruget, dvs. at “måleråret” går fra 1. Oktober til 30. September, faktura bliver fremsendt i løbet af December.