Vandkvalitet & dokumentation

De senste års rapporter fra Eurofins, Næstved kommune, center for Miljø & Natur, modtager som overordnet tilsyn, kopi af alle rapporter. Evt. problemer med vandkvaliteten løses i samarbejde med DWS, som også er dem der har stået for den store renovering i 2008.

Kontrollen i årene 2013-2017 følger en kontrolplan fremsendt d. 26/12-2012 fra Næstved kommune. Kontrolplan NK 2013-2017

Savner du en forklaring på tal & begreber er her link til DWS med forklaringer http://www.dvsvand.dk/drikkevand/vandetsindhold.asp

2017

 • Februar: Begrænset kontrol på ledningsnet med nitrit & 4 stk. uorganiske sporstoffer
 • Overskridelser: Ikke udført endnu
 • Handlingsplan: Ikke udført endnu
 • Juli/August: Kontrol Vandværk, organiske mikroforureninger samt udviddet kontrol med CH4 & H2S
 • Overskridelser: Ikke udført endnu
 • Handlingsplan: Ikke udført endnu

 

 

 

2016

 • Maj/Juni: Kontrol Vandværk, organiske mikroforureninger samt udviddet kontrol med CH4 & H2S: AR-16-CA-00425742-01 1
 • Overskridelser: Overskridelser på Nitrit og Ammonium.
 • Handlingsplan: Ny leverandør, Danwatec er kontaktet og der snakkes om forskellige løsninger.
 • November/december: Begrænset kontrol på ledningsnet med nitrit & 4 stk. uorganiske sporstoffer: AR-16-CA-00490963-01
 • Overskridelser: Overskridelser på 1500 kimtal ved 22 grader Celsius, på Bistrupgade 56.
 • Handlingsplan: Snakket med Pia på NK og aftalt at få hasteprøver på vandværket, for at se om det er en central forurening. Bestyrelsen valgte at sende varsel ud, da der er både ældre og syge brugere af vandet, så kan brugerne selv bestemme om de vil koge vandet.
 • 28/11-2016 foretaget prøve på råvand: AR-16-CA-00492220-01, ingen overskridelser
 • 28/11-2016 foretaget prøve på  filter: AR-16-CA-00492222-01, overskredet med kim 22 på 280
 • 28/11-2016 foretaget prøve på afgang vandværk: AR-16-CA-00492219-01, ingen overskridelser
 • Handlingsplan for prøver 28/11-2016: Aftalt med Pia på NK at få foretaget nye prøver på kim 22 & 37 på afgang vandværk og på Bistrupgade 56, ikke hasteprøver.
 • 12/12-2016 foretaget prøve på afgang vandværk: AR-16-CA-00497200-01 ,ingen overskridelser
 • 12/12-2016 foretaget prøve på Bistrupgade 56: AR-16-CA-00497196-01 , overskredet kim 22 på 740 (200) og kim 37 på 400 (20)
 • Handlingsplan for prøver foretaget 12/12-2016: Aftalt med Pia på NK at lave kogepåbud på adresserne Bistrupgade 56, 58, 60 da de formodentlig er på samme stikledning. Brugerne på adresserne blev adviseret på mail og med brev i postkassen. Nye prøver bestilt på adresserne Bistrupgade 35, 58, 60, 62.
 • 19/12-2016 foretaget prøve på Bistrupgade 35 AR-16-CA-00499630-01, ingen overskridelser
 • 19/12-2016 foretaget prøve på Bistrupgade 58 AR-16-CA-00499631-01 , ingen overskridelser
 • 19/12-2016 foretaget prøve på Bistrupgade 60 AR-16-CA-00499632-01 , ingen overskridelser
 • 19/12-2016 foretaget prøve på Bistrupgade 62 AR-16-CA-00499633-01, ingen overskridelser
 • Handlingsplan for prøver foretaget 19/12-2016: Aftalt med Pia på NK at ophæve kogepåbud på adresserne Bistrupgade 58, 60. Kogepåbud på Bistrupgade 56 opretholdes. Nye prøver bestilles på Bistrupgade 56 på alle vandudtag i huset. Vandværket har hjulpet med gennemgang af vandinstallationer og anbefalet demontering af vandrør med stillestående vand til udendørshane.
 • 27/12-2016 Bistrupgade 56, køkkenhane AR-16-CA-00501672-01 ,ingen overskridelser
 • 27/12-2016 Bistrupgade 56, Toilethane AR-16-CA-00501673-01 ,ingen overskridelser
 • 27/12-2016 Bistrupgade 56, Kælder efter måler AR-16-CA-00501675-01 ,ingen overskridelser
 • 27/12-2016 Bistrupgade 56, Vandhane kælder AR-16-CA-00501676-01 ,ingen overskridelser
 • 27/12-2016 Bistrupgade 56, Vandhane bad AR-16-CA-00501677-01 ,ingen overskridelser
 • Handlingsplan på prøver foretaget 27/12-2016: Snakket med Pia fra NK og aftalt ophævelse af kogepåbuddet på Bistrupgade 56. Aftalt at næste normal kontrol ændres så der er kontrol på ledningsnettet i Februar 2017 på Bistrupgade 56. Stor kontrol på vandværket ændres til Juli/August 2017.

2015

 • Maj: Boringskontrol og normal kontrol med ilt: AR-15-CA-00300206-01 (1)
 • Overskridelser: Overskridelser på Nitrit & Ammonium
 • Handlingsplan: DWS er kontaktet for en mere permanent løsning, kan de ikke finde en løsning, må der findes en ny leverandør.
 • November: Begrænset kontrol på ledningsnettet. AR-15-CA-00363069-01
 • Overskridelser: Ingen
 • Handlingsplan: Ingen

2014

 • Udviddet kontrol på vandværk pr. 15/5-2014  AR-14-CA-00181929-01
 • Overskridelser: Små overskridelser på Nitrit & Ammonium.
 • Handlingsplan: DWS er kontaktet for en løsning, der er ikke nogen sundhedsmæssig fare og problemet er kommet og gået de senere år, det plejer at kunne løses med ændringer i tilførslen af luft til vandet. Opdatering 9/7-2014: DWS har været forbi og fundet en ventil der havde sat sig fast, denne ventil har gjort at filtrene ikke har været skyllet i et stykke tid og det har med stor sandsynlighed været det som har givet de små overskridelser der har været i seneste prøve.

2013

 • Normal kontrol på ledningsnet pr. 21/11-2013 AR-13-CA-00135137-01
 • Overskridelser: Ingen
 • Handlingsplan: Ingen, Iltprocent er oppe over minimum igen.
 • Normal kontrol på vandværk pr. 28/5-2013 AR-13-CA-00079806-01
 • Overskridelser: Ilt procent er 4,4%, minimum er 5%
 • Handlingsplan: DWS blev kontaktet & de flyttede den ene ilttilførsel længere væk fra filter. Ilt procenten har næsten altid været et problem på vandværket.

2012

Bliver opdateret på et senere tidspunkt, rapporter kan fåes ved henvendelse til formand Kasper Nielsen.