Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 26 februar kl. 19.00 i Fodby forsamlingshus.

Alle beboere i området som Fodby Sogns lokalråd dækker er velkomne. Da vi I år har valgt at holde generalforsamling samme dag & sted som forsamlingshuset, vil forsamlingshuset først afholde deres generalforsamling og derefter vil Lokalrådet afholde vores.

Forslag  til dagsorden skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Kan mailes til kontakt@fodbylokalraad.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Vedtægter 2017

Der vil efter generalforsamlingerne blive serveret smørrebrød.

 

Vel mødt