Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 21. februar 2022 kl. 18.30 i fodby forsamlingshus. Lokalrådets generalforsamling afholdes efter den ordinære generalforsamling for Fodby forsamlingshus.

Der vil kl. 18.30 være spisning og efterfølgende afholdes de indkaldte generalforsamlinger.

Dagsorden kan findes på www.fodbylokalraad.dk. Evt forslag skal være formand Kasper Nielsen i hænde 8 dage før afholdelsen, disse kan sendes på mail: kasper@kn-el.dk

På bestyrelsens vegne, Formand Kasper Nielsen