Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby sogns lokalråd d. 27/2-2023 kl. 18.30 i Fodby forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne som kan ses på ww.fodbylokalraad.dk. Evt. forsalg til dagsordenen skal være formand Kasper Nielsen i hænde senest 8 dage før på mail: kasper@kn-el.dk

Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 18.30 og afholdes efter forsamlingshusets ordinære generalforsamling.