Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns Lokalråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns Lokalråd. Generalforsamlingen afholdes i Fodby forsamlingshus Mandag d. 24. februar 2014. kl. 19.

Indkaldelse er sat på de blå sider d. 28. januar 2014, Næstved kommunes hjemmeside 27 februar 2014, trykt i Fodnoten februar 2014, samt lagt på hjemmesiden d. 3 februar 2014.

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Indkomne forslag

4a. Forslag fra vindmøllergruppen om afholdelse af et vindmøllemøde.

4b. Forskønnelsesprisen

5. Valg af lokalråd. På valg er Ivan, Jørgen, Flemming

6. Valg af revisor

7. Evt.

Evt. forslag skal være modtaget  senest d. 14 februar 2014, gerne på mail kontakt@fodbylokalraad.dk Endelig dagsorden vil være tilgængelig på www.fodbylokalraad.dk senest d. 18. februar 2104.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret smørrebrød.