Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby Sogns lokalråd, Mandag d. 17/2-2020 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Fodby forsamlingshus lige efter Fodby Forsamlingshus ordinære generalforsamling.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde på mail senest d. 10/2-2020 på kontakt@fodbylokalraad.dk. Der vil efter generalforsamlingen være smørrebrød.

Dagsorden forefindes på www.fodbylokalråd.dk

Indkaldelse er også opslået på nyt fra Næstved i uge 4.

Bestyrelsen