Info fra/til Næstved Kommune

Lokalrådet modtager i løbet af året flere informationer og forespørgsler fra Næstved kommune, dem ligger vi løbende op på hjemmesiden. Har du en kommentar eller en interesse i nogle af dem er du velkommen til at maile til lokalrådet på kontakt@fodbylokalraad.dk , så vil vi tage emnet op på et bestyrelsesmøde.

Af hensyn til overblikket og størrelsen på siden, vil det kun være de aktuelle sager der er tilgængelige.

Lugtgener ved Saltø gods, Fodby lokalråd har efter beboerhenvendelser skrevet til NK, Forpagter & Saltø gods

NK, kalkunmøg Saltøgods, 05012014 , Miljøtilladelse Saltø, NK, kalkunmøg Saltøgods, 1702014, Lokalrådets opsummering kalkunmøg & lugtgener 09.07.2014

Kommuneplan  er netop udsendt for vores område

MiniKommuneplanPlan6

Alle 6 miniplaner kan ses på dette link.  www.naestved.dk/BygBolig/Kommuneplan2013/MiniKommuneplan

Læs om valg til ældrerådet i Næstved.

Brev til lokalråd om valg til Ældrerådet

Læs om input til kommende skolepolitik, Lokalrådene har lavet et samlet svar og arbejder på at få indflydelse på arbejdet.

Input til skolepolitik – brev til alle interesserede

Læs om 2 nye skovrejsningsprojekter og muligheden for at komme med input til dem. Skovrejsningerne ved Ladby og Fælleseje

Læs om kommunens høring vedr. sammenlægning af valgsteder og lokalrådets svar. Afstemningsområder Næstved Kommune                                                                                  Høring om forslag til sammenlægning af afstemningssteder                                                 Høringssvar sammenlægning af valgsteder 21052013