Kalkungødning på Saltø´s marker

Hej alle

 

Der udbringes imorgen Tirsdag kalkungødning på dele af Saltø´s marker. Der vil blive pløjet efterfølgende for at minimere lugtgener.

 

Fodby lokalråd