Læserbrev fra Fodby Lokalråd

Hvorfor lukke en god skole?

Opbakningen til Margretheskolen er stor! Ikke færre end 140 forældre og lokale beboere mødte op til skolens stormøde om kommunens spareforslag og rigtig mange gav deres mening til kende ved at demonstrere lørdag i Karrebæksminde og i mandags foran byrådssalen. Men forståelsen for, at man vil lukke Margretheskolen, er ikke stor. For selv om Margretheskolen har vital betydning for det lokalsamfund den er i, så er den vigtigste grund til den store opbakning, at Margretheskolen er en rigtig god skole.

Først og fremmest er tilfredsheden med skolen meget stor, så stor at langt de fleste elever aktivt har tilvalgt Margretheskolen på tværs af skoledistrikter. Skolen har desuden en velfungerende økonomi (overskud), klassekvotienter på ca. 22 elever, nogle af de bedste afgangseksamenskarakterer i kommunen, den er i god stand og så kan den samtidig rumme elever, som ikke har kunnet trives andre steder. Alt sammen gode grunde til at bevare skolen, dertil kommer dens betydning for lokalområdet.

Som kommunes spareforslag er nu, foreslås Hyllinge skole og Margretheskolen nedlagt, og alle elever og forældre overflyttes til Karrebæk skole. Dermed vil forældrene i skoledistriktet alene have en skole at ’vælge’ og det frie skolevalg ophører da de øvrige skoledistrikters skoler fyldes til randen med egne distriktsbørn. Er det overhovedet lovligt? Det frie skolevalg skulle jo netop give forældrene noget at vælge imellem, og samtidig give mulighed for at vælge mellem forskellige slags skoler.

Lokaldemokrati og liv i landdistrikterne er fremhævet i strategien for Næstved kommune og skolerne udpeges her som støttepunkter. Vores lokalråd er et godt eksempel på et lokaldemokrati, som arbejder for at skabe liv i lokalsamfundet. Som en paraplyorganisation har vi formaliseret samarbejdet på tværs af lokalområdets interesseorganisationer, så vi i dag samarbejder på tværs af forsamlingshus, gymnastikforening, kirke, beboerforening – og ja selvfølgelig Margretheskolen, som er opdrejningspunkt for mange aktiviteter i lokalsamfundet.

Bare for at tage nogle eksempler, så vil Fodby gymnastikforening ikke kunne eksistere uden skolen, som stiller lokaler til rådighed til diverse sportsaktiviteter. Skolen samarbejder også med Fodby kirke om minikonfirmandundervisning i 3. klasse, ligesom skolens elever får korundervisning af kirkens organist. Et aktivt lokalsamfund har fået et godt samarbejde med skolen, som giver børn og voksne noget at samles om – et tilbud som aktiviteter i Næstved ikke kan erstatte, både pga. afstanden og pga. presset på fritidsaktiviteterne i Næstved.

Den vigtigste konsekvens af spareforslaget er dog den situation som lokalområdets børn og forældre sættes i. Hvor lang tid om dagen, kan man forvente at et barn på f.eks. 6 år skal tilbringe i en skolebus, når bussen skal samle børn op i hele vestområdet, inden den når Karrebæk skole? Og hvad med alle de børnefamilier, som netop har tilvalgt at bo lokalområdet pga. Margretheskolen? Det ligger lige for, at de flytter, huspriserne falder osv. Landdistrikterne anno 2010 kan godt overleve uden en lokal brugs og lokale arbejdspladser, men når det gælder især de mindre børn, så betyder nærhed, tryghed og trivsel alt for en god skolegang, og derfor også for, at der fortsat kommer nye beboere til lokalområdet.

Økonomi er selvfølgelig et centralt spørgsmål for kommunen, men når man med Margretheskolen, har med en veldrevet skole at gøre, så kan det godt vække undren i lokalområdet, at forvaltningen tilsyneladende ikke har lavet beregninger på de reelle omkostninger af en lukning. Aase Schmidt fra skoleforvaltningen begrundede på stormødet dette i, at man ikke kender det reelle elevtal efter en ny skolestruktur, men det kan undre, at man så overhovedet kan fremkomme med tal for besparelser. Det undrer også, at man ikke har forsøgt, at se på sparemulighederne ved fælles driftsløsninger på tværs af skoledistrikter eller er kommet med forslag til indtægtsgivende aktiviteter, som kunne bedre skolernes økonomi. En ting er sikkert, kampen for Margretheskolen fortsætter både blandt elever, forældre og beboerne i lokalområdet.