Læserbrev

Tak til skolebestyrelsesformand Trine Egeberg fra Lille Næstved skole. Det er positivt, at nogle af de ikke lukningstruede skoler fortæller, hvordan de forholder sig til kommunens spareforslag. Men det er bemærkelsesværdigt, at man på Lille Næstved skole tilsyneladende æder forvaltningens forslag råt, og tror at det vil bringe guld og grønne skove for de skoler der fortsætter. Trine Egeberg betvivler, at de berørte skoler forholder sig objektivt til fakta, men sagen er, at der er langt flere fakta at forholde sig til, end dem forvaltningen lægger frem. Først og fremmest er det tvivlsomt, hvorvidt den forventede besparelse overhovedet fremkommer, dels fordi rigtig mange omkostninger ved spareforslaget ikke er medtaget i forvaltningens oplæg, dels fordi politikkerne heldigvis endnu ikke kan styre borgernes frie valg. Hvis forældrene vælger en anden skole end den forvaltningen forestiller sig – eller opretter en friskole – så udhules besparelserne, samtidig med at kommunen bliver en række gode skoler fattigere. Det kan også undre, at man i skolebestyrelsen på Lille Næstved skole ser frem til en klassekvotient på 28 elever, som forvaltningens spareoplæg beskriver. Det presser budskabet om, at de store skoler bestemt også kan være rummelige. At nogle forældre bevidst vælger de små skoler, betyder ikke at de store skoler er dårlige – det betyder bare at både forældre og elever er forskellige og at et mangfoldigt skolevæsen er en kvalitet, for så har vi et rummeligt samfund. Apropos fakta – flertallet af Margretheskolens elever kommer fra Lille Næstved skoles skoledistrikt; en lang række forældre har fravalgt Lille Næstved skole og foretrukket Margretheskolen, fordi de oplever at den kan noget andet. Det frie skolevalg giver en sund konkurrence skolerne imellem og Lille Næstved Skole er vel ikke positive overfor spareforslaget, fordi de er bange for konkurrencen?