Lokalrådsmøde 2. September 2014 kl. 19

Der er lokalrådsmøde i Fodbysognegård kl. 19.00, Tirsdag d. 2 september 2014

Dagsorden opdateres med yderligere punkter ved opstart af mødet. Mød op og få et punkt på dagsordenen, den foreløbige dagsorden er:

 1. Nye punkter til dagsorden
 2. Referat for sidste møde, Flemming, Kasper
 3. Økønomi (aktivitetstilskud fra NK, udbetaling til Connie, afregning forsamlingshus) Per & Kasper
 4. Fodby Sogne & Kirkeblad, Kasper
 5. Stormøde, Kasper
 6. Kollektiv trafik, er der stadig en gruppe igang ?, Per
 7. Skolestruktur, rapport fra Brøndum Fliess, Kasper
 8. Besparelser NK, Kasper
 9. Vindmøller ved Saltø
 10. Lugtgener ved Saltø
 11. Samværshaven
 12. Evt.

 

Med venlig hilsen Fodby Lokalråd