Lokalrådsmøde

Hej med jer alle

Der er lokalrådsmøde på tirsdag d. 13/3-2018 kl. 19 i Fodby Sognegård. Alle er velkomne til snak, kaffe, småkager & input

Foreløbig dagsorden, som opdateres med relevante emner ved mødets start.

 1. Referat fra sidste møde (generalforsamling)
 2. Konstituering
 3. Økonomi
 4. Møde med NK (Linda Frederiksen, kulturudvalget)
 5. Levende demokrati møde d. 23/3-2018
 6. Nyt fra mere liv i Susåen
 7. Opdatering på samværscafeen
 8. Vindmøllegruppen, opdatering
 9. Kollektiv trafik
 10. Oprensning gadekær
 11. Evt.