Stor opbakning til Margretheskolen

140 forældre og lokale borgere var mødt til stormøde om Margretheskolen i Fodby mandag aften. Skolebestyrelsen ønskede her at orientere alle om hvilken situation man står i, hvis byrådet d. 20. september vedtager det fremlagte spareforslag, som bl.a. vil lukke Margretheskolen og Hyllinge skole og flytte alle elever og lærere til Karrebæk skole.

Åse Schmidt fra Næstved kommunes skoleforvaltning fremlagde spareforslaget og spørgelysten fra salen var stor. For selv om budgetter viser mulige besparelser på drift og anlæg ved at lukke skolerne, så var der mange ting som tilhørerne ikke syntes var belyst. – Hvad med de børn, som ikke trives på store skoler og netop derfor har tilvalgt Margretheskolen? – Hvad bliver fremtiden for distriktsbørnene, når det frie skolevalg reelt sættes ud af spil? – Hvad er gevinsten ved at leje (de i spareforslaget foreslåede) 5 nye pavilloner til Karrebæk, som koster 10 mio. kr. alene det første år? – og falder hele besparelsen på gulvet, hvis forældrene ikke ønsker deres børn til Karrebæk?

Tilhørerne var tydeligvis uenige med spareforslaget og berørte af de konsekvenser, det kan have for børn, forældre og lokalsamfund. Tilslutningen til at redde Margretheskolen var stor og der blev planlagt en aktion til næste weekends landdistriktskonference i Karrebæksminde, for derigennem at gøre opmærksom på, hvor central en rolle skolerne spille for landdistrikterne. Næste aktion bliver til byrådsmødet d. 20. september, hvor politikerne tager stilling til spareplanen. Mødet viste, at der er stor opbakning til Margretheskolen, og mange, som vil gøre en aktiv indsats for at redde skolen.