Møde vedr. ny placering af Næstved havn.

Stenbæksholm bylaug vil på vegne af borgerne i Stenbæksholm og Ålestokhuse, gerne invitere til debat og præsentation af området omkring Stenbæksholm, Even åen og engdragene i Natura2000 området. Udgangspunktet for dette arrangement er byrådets principbeslutning omkring placering af Næstveds nye industrihavn, samt det areal der er blevet erhvervet til formålet.

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 16.00 mødes vi på Stenbæksholm Bådelaugs plads ved kanalens udmunding, for enden af Skydebanevej, hvor Stenbæksholm bylaug byder på kaffe og kage.

Her vedhæftet pdf. af vores betragtninger som vi håber i vil bruge tid på at læse. Vi modtager gerne jeres vurdering af sagen og bemærkninger.

Vi glæder os til din/jeres deltagelse og ser frem til at modtage din/ jeres tilmelding med antal inden den 1. oktober 2021. Tilmelding modtages på mail: forkertplacering@gmail.com

https://www.fodbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2021/09/Resume-Industrihavn-Stenbæksholm.pdf

Klik evt. på ovenstående link for at se hvad sagen drejer sig om og hvor meget mere trafik der kan risikere at komme på Karrebækvej. Virker linket ikke, så kopier det ind i browseren (Chrome/Edge)