Om lokalrådet

Fodby lokalråd er en paraplyorganisation etableret d.1. juni 2010, som formaliserer samarbejdet mellem områdets forskellige interesseorganisationer, som også er beskrevet på lokalrådets webside.

Se her hvilket område Fodby lokalråd dækker.

Lokalrådets formålsparagraf er følgende;

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af bestyrelsen og/eller en eller flere borgere i området.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende orientering gennem et beboerblad om rådets arbejde.

Vedtægter 2017

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

I bestyrelsen sidder nu:

  • Formand Kasper Nielsen
  • Sekretær Lykke Halskov
  • Kasserer Per Persson
  • Medlem Lasse Ankjær Petersen
  • Medlem Susanne Olsen

Bestyrelsen kan kontaktes på tlf.: 21495955 (til formanden)

eller via mail: fodbylokalraad@outlook.dk

Referater:

Referater fra lokalrådsmøder og generalforsamlinger