Forskønnelsespris

I forbindelse med nedlæggelsen af Fodby Sogns beboerforening, blev det besluttet at de tilbageværende midler, skulle overgå til Fodby lokalråd. Bestyrelsen i lokalrådet har på bestyrelsesmødet d. 20 maj 2013, besluttet at bruge disse penge på at videreføre forskønnelsesprisen, som oprindeligt blev startet af beboerforeningen.

Uddelingen af forskønnelsesprisen sker til den årlige generalforsamling. Lokalrådet vil bede områdets beboere om at komme med kandidater. Kandidater kan indtil videre mailes til kontakt@fodbylokalraad.dk

Kriterierne for at blive tildelt forskønnelsesprisen er under udarbejdelse og vil blive lagt op når de er klar.