Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fodby Lokalråd Mandag d. 27-2-2017. Generalforsamlingen afholdes i Fodby Forsamlingshus kl. 19.

Dagsorden er ifølge vedtægterne, som kan findes på hjemmesiden. Indkaldelse er yderligere annonceret på de blå sider i ugebladet d. 24-1-2017.

Der vil efter generalforsamlingen være smørrebrød.

Vel mødt

På vegne af bestyrelsen

Kasper Nielsen