Ordinær generalforsamling

Kære alle

Fodby Sogns Lokalråd afholder ordinær generalforsamling mandag d. 25. februar i Fodby forsamlingshus. Se i øvrigt indkaldelse via de blå sider fra Næstved kommune.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Der vil efter generalforsamlingen være smørrebrød, øl, vand og kaffe.

Generalforsamlingen afholdes efter Fodby forsamlingshus har afholdt deres ordinære generalforsamling, som starter kl. 19.

Forslag til dagsordene skal være formanden i hænde gerne på mail. kontakt@fodbylokalraad.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Vel mødt.

Bestyrelsen