Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Alle beboere i lokalrådets område er velkomne.

Afholdes i Fodby forsamlingshus Mandag d. 29 februar 2016 kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent

 2.   Formandens beretning.

 3.   Kassererens beretning.

 4.   Indkomne forslag.

 5.   Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).

 6.   Valg af revisorer.

 7.   Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde seneste d. 19. februar 2016. Kan mailes til kontakt@fodbylokalraad.dk.