Samværshaven ved Fodby sognegård

Så er der endelig kommet en landzone tilladelse til etablering af samværshaven. Der er 4 ugers høringsfrist og kommer der ikke nogle indsigelser, vil der umiddelbart herefter blive udstedt en byggetilladelse. Vi afventer spændt det videre forløb. Hele landzonetilladelsen kan findes på www.fodbylokalraad.dk under samværshaven.