Samværshaven ved Fodby sognegård

Vi vil løbende opdatere med billeder og planer.

STATUS: Landzonetilladelse er lige kommet, vi afventer nu 4 ugers frist, hvor der er mulighed for at der kan klages. Kommer der ikke nogle klager vil der umiddelbart herefter blive udstedt en byggetilladelse. Vi afventer spændt !!!!

Landzone tilladelse samværshave

Der har, mens udarbejdelsen af projektet har været igang, været udtrykt en bekymring for manglende lokal opbakning til samværshaven, samt om der kunne findes bedre placeringer. Hverken lokalrådet eller arbejdsgruppen der har haft det hårde slid med at finde leverandører, snakke med Næstved kommune og udforme haven, har nogen interesse i at bruge en masse tid & lave noget som ingen i Fodby vil have eller bruge. I den omgang som lokalrådet og arbejdsgruppen har i Fodby & omegn er det indtrykket, at der er en positiv stemning for projektet og der er flere der spørger til om det i det hele taget bliver til noget, nu hvor vi går ind i 2 år uden at der sker noget. Der er også tilsagn fra flere beboere i og omkring Fodby mht. at hjælpe med selve etableringen. Vi vil afholde et opstartsmøde når vi ved at projektet kan komme igang. Læs mere i næste nummer af Fodnoten.

Ønskes yderligere materiale eller information kan lokalrådet kontaktes på kontakt@fodbylokalraad.dk

PROJEKTET: Menighedsrådet har stillet yderligere arealer til rådighed, så boldbane & bålhus kunne flyttes om bag ved laderne. Desuden er det besluttet at et par gamle træer fældes, da de er for dårlige, samt at hækken omkring haven udskiftes med en ny.

Der er blevet lavet en samlet beskrivelse af det nye & reviderede projekt, lokalrådet siger tak for hjælpen med at samle de grafiske tråde.

Samværshave i Fodby – projektbeskrivelse marts 2014

Så kom der svar på de to spørgsmål fra Næstved kommune. Svar på spørgsmål fremsat på orienteringsmøde d. 15 maj 2013

Der blev afholdt orienteringsmøde om samværeshaven Tirsdag d. 14 maj 2013 kl. 19 i Sognegården, tryk her for at se referat. Referat af orienteringsmøde samværshave 14052013