Skal Næstveds bedste skole rives ned?

En af Næstveds bedste skoler, Margretheskolen, står i den seneste forligstekst til at lukke; og politikerne bebuder at bygningerne efterfølgende skal rives ned eller, som det utopisk foreslås, sælges til private boliger. Og hvorfor så lukke skolen, som har kommunens højeste afgangseksamenssnit, nyder stor forældre/elev/lærer-tilfredshed, har god økonomi og fine klassekvotienter? Jo – begrundelsen er, at skolen er en tilvalgsskole, hvilket betyder at størstedelen af forældrene har haft den ”frækhed”, selv at beslutte hvor deres børn skal gå i skole, på trods af at kommunen ellers har placeret dem i et andet skoledistrikt. I forligsteksten forklares det som, at der er for få distriktsbørn til skolen – bemærk distriktsbørn, ikke lokale børn. For virkeligheden er, at langt hovedparten af børnene på Margretheskolen er lokale børn med cykelafstand til Margretheskolen, men fordi de på deres vej til skole krydser en administrativ skrivebordsgrænse, betragtes de med kommunale briller ikke som lokale børn.

En af Næstveds bedste skoler skal med andre ord lukkes, fordi den har en administrativ grænse imod sig. Men argumentet holder ikke vand, når netop de administrative grænser er i spil, og rigtig mange børn, forældre og lærere derfor i dag ikke ved, hvilken skole de skal køre til efter sommerferien.

Lokalt er det selvfølgelig trist hvis vi mister vores folkeskole, ikke mindst fordi den netop ved sine store kvaliteter gennem mange år har tiltrukket ressourcestærke børnefamilier, som holder liv i og vedligeholder lokalsamfundet. Så lokalt vil vi kæmpe videre for at skolen overlever eller alternativt for at den nye skolestruktur udskydes et år, så vi får en reel mulighed for også fremover at have en tilvalgsskole, som pga. politikerne bag den nye skolestruktur så må blive en privatskole. Det kræver selvfølgelig, at vi kan købe bygningerne og politikerne ikke insisterer på at bruge et millionbeløb af skatteborgernes penge på at rive dem ned. Jeg håber Carsten Rasmussen (S) får ret i hans udsagn ved borgermødet på Margretheskolen ”man lukker selvfølgelig ikke gode skoler”.