Slå katten af tønden

Fodby Menighedsråd inviterer til Fastelavnsfest søndag d. 6. marts 2011 kl. 14.00

Vi starter med familiegudstjeneste i kirken. Børnene møder udklædte. Derefter er der tøndeslagning i den stor lade i Sognegården.

Der bliver serveret kakao og fastelavnsboller.

Tilmelding er nødvendig med oplysning om antal henholdvis børn og voksne senest d. 28. februar 2011.

Tilmelding til Palle Brushøj tlf. 28 33 75 89
eller e-mail til pbfodby@hotmail.com