Lokalplan 057 for vindmølleområde ved Saltø Gods

Link til lokalplan 057 for vindmølleområdet ved Saltø Gods:
http://www.naestved.dk/~/media/ESDH/committees/1/Punkt_242_Bilag_1_Udkast_til_lokalplan_OeK_Byraad.ashx

Link ti Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/12_2967306_1415104019082.pdf

På vegne af vindmøllegruppen under Fodby Lokalråd
Kim M. Jacobsen
Bistrupvej 5
4700 Næstved