Vindmøller ved Saltø Gods

Lokalrådet har oprettet denne arbejdsgruppe, med det formål at forhindre den påtænkte opstilling af 4 – 5 meget store vindmøller på Saltø Gods.

Vindmøllegruppen vil gerne høre jeres mening, og opfordrer alle interesserede til at kontakte os.

Du kan støtte os med en underskrift via dette link:
http://www.skrivunder.net/salto_gruppen

Hvis du er interesseret i at indgår i vindmøllegruppen, og være med i arbejdet, skal du være mere en velkommen.

Arbejdsgruppen består af indtil videre af følgende:
Mogens Nielsen
Mette Cederstrøm
Jens Meier Rosendahl
Kim M. Jacobsen

Arbejdsgruppens kontakt i lokalrådet: Per R. Persson

Vil du i kontakt med arbejdsgruppen kan det gøres på mollervedsalto@live.dk

Vindmøllerne set fra Møllevænget 21

Vindmøllerne set fra Møllevænget 21

Indlæg til Fodnoten vedr. vindmøller ved Saltø Gods

Bistrup Møllegruppe var foreløberen for den vindmøllegruppen, der nu er dannet Fodby Lokalråd.
Gruppen bestod af en række beboere i Bistrup, der arbejdede sammen for at imødegå den udvidede vindmølleplan, der netop på det tidspunkt var sendt i høring.
Her er et link til gruppes samlede indsigelse, der desværre er det sidste Næstved Kommune har hørt fra os i den forbindelse.

Bistrup Møllegruppes kommentarer til endelig vedtagelse af vindmølleplan

Invitation til informationsmøde mandag den 31. marts 2014 i Fodby Forsamlingshus.
Fodby lokalråd inviterer til informationsaften i Fodby forsamlingshus, med advokat Børge Knakkergård, der har specialiseret sig i de retslige forhold omkring opstilling af vindmøller