Sådan vil det se ud hvis kæmpevindmøllerner bliver sat op

Vi har tidligere bedt om at Næstved Kommune udarbejder nogle visualiseringer der viser hvordan de påtænkte vindmøller vil se ud set fra den nærmeste omegn. Indtil nu er der kun offentliggjort en visualisering fra rundkørslen på Karrebækvej/Skælskørvej og en fra Enø Overdrev.

Vindmøllegruppen har derfor fået udarbejdet nogle visualiseringer, der viser hvordan vindmøllerne vil påvirke den nærmeste omegn, hvis den nuværende vindmølleplan gennemføres.

Visualiseringerne viser kun hvordan det vil se ud – ikke hvordan støjen vil påvirke de omkringboende.

Visualiseringer (klik for et større billede):

Vindmøllerne set fra Søndervej 44

Vindmøllerne set fra Søndervej 44

Saltø Gods, set fra Langetofte vej 25

Saltø Gods, set fra Langetofte vej 25

Vindmøllerne set fra Tåstrupvej

Vindmøllerne set fra Tåstrupvej

Vindmøller set fra krydset Rappenborgvej -Saltøvej

Vindmøller set fra krydset Rappenborgvej -Saltøvej

Vindmøller set fra Langetoften ved nr. 25

Vindmøller set fra Langetoften ved nr. 25

Vindmøllerne set fra Møllevænget 21

Vindmøllerne set fra Møllevænget 21